Hoe verloopt het traject; Kinderkoots, Akersloot
Kinderkoots Akersloot

Hoe verloopt het traject?

Er wordt eerst een intake gesprek gehouden.
Dit kan in de thuissituatie maar meestal bij mij in de praktijk. Op basis van dit gesprek met u en uw kind ( gezamenlijk of apart, afhankelijk van de situatie ) formuleren we zo concreet mogelijk de hulpvraag.

Hierna besluiten we of een coachingstraject wordt gestart.
Dit traject bestaat uit een aantal sessies van ongeveer een uur.

Het traject eindigt, als op de hulpvraag een bevredigend antwoord is verkregen.
Mocht er gedurende de sessies andere problemen naar voren komen, dan kan in overleg besloten worden om daar wel of niet mee aan de slag te gaan..

Als u start met een traject gaat u ook akkoord met mijn "privacyreglement"
Bijgewerkt maart 2024 Saintware