Wat kost het; Kinderkoots, Akersloot
Kinderkoots Akersloot

Wat zijn de kosten?

*De volgende tarieven worden gehanteerd:

-Intakegesprek € 35,00 per uur (maximaal anderhalf uur)
-Coaching € 75,00 per uur (gemiddeld één uur per sessie)
-Eventuele reiskosten € 0,21 per km

*Annuleren van afspraken:

Gereserveerde tijd voor een sessie welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt u in rekening gebracht.

*Vergoedingen:

-Als activerende begeleiding kunnen de kosten worden betaald uit het
  Persoonsgebonden Budget (PGB).
-Kosten kunt u bij de belastingaangifte opvoeren als ziektekosten.
-Informeer bij uw zorgverzekeraar wat de mogelijkheden zijn.

*Kwaliteit:

-Om kwaliteit te kunnen blijven geven, volg ik regelmatig bijscholing.
-Ik hanteer een beroepsgeheim.
-Ik ben lid van de beroepsverenigingen VvoCM, Adiona, NFG
en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en het coachregister van de NFG.


Bijgewerkt maart 2024 Saintware