Kinderkoots Akersloot

Uw klacht melden

Wij stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en u zo snel mogelijk het gewenste resultaat te geven. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en ons dat wil laten weten. U hebt dan het recht een klacht in te dienen.

Wanneer u een klacht hebt over uw behandelend therapeut, kunt u 3 dingen doen:

- Bespreek uw klacht met uw behandelend therapeut. Mogelijk is een oplossing voor uw onvrede te vinden. Klachten zullen nimmer de professionele houding van uw therapeut beïnvloeden.

- Schrijf uw klacht in een emailbericht of op het klachtenformulier (deze is terug te vinden in de wachtruimte in de map). Dit kunt u desgewenst anoniem doen. In de map zitten ook blanco enveloppen waarin u het klachtenformulier kunt stoppen.

- Meld uw klacht bij de "NFG niet tevreden over je hulpverlener".

Bijgewerkt maart 2021 Saintware